חג המולד המסורתית ביותר עץ יותר

שימוש כמו עץ חג המולד בעולם מאשר כל מינים אחרים, הם יותר מ-10 מינים של עצים של הסוג אורניים נורבגית, אשוח נחשב לעץ חג המולד המסורתית ביותר. האשוחים המין עץ חג המולד הפופולריות ביותר, מלבד צבע וריח נפלא, אך מאחר ולהבה לא קל גם לאחר החתך ויבש כבוי.