תכונות לתעשיה עצי חג המולד

בכל שנה, רק ארצות הברית הביקוש כמעט מיליארד 330.036, דרישה באירופה הוא כ- 500.06 מיליארד. בשנת 1998, המספר ארצות הברית הטיפוח עץ חג המולד הוא בערך 15000. (שליש הוא חקלאים "לבחור את החלק") באותה השנה, ההערכה היא כי עץ חג המולד הוא רק אחד, הוציאו האמריקאים 1.5 מיליארד דולר.